GDPR a programy zákazníckej vernosti pre obchodníkov

Vernostné programy patria nielen medzi nástroje na udržanie návratnosti zákazníka, ale slúžia aj na zbieranie údajov o spotrebiteľskom správaní. Navonok jednoduché procesy však vyžadujú rozsiahlu právnu úpravu.

Vernostné programy sú bežnými marketingovými aktivitami mnohých obchodníkov. Ich hlavným cieľom je rozšírenie marketingových kampaní a aktivít obchodníkov, zvýhodnenie zákazníkov pri opakovaných nákupoch a zníženie ceny prostredníctvom zliav, poukážok alebo zľavových cien pre členov vernostného programu.

Tieto programy využívajú nielen poskytovanie ekonomických výhod, ale aj spracúvanie veľkého množstva informácií, ktoré zákazníci generujú svojím správaním.

Ide o získavanie a vyhodnocovanie veľkého množstva dát, ktoré slúžia na motivovanie zákazníka prostredníctvom ekonomických výhod súvisiacich s ich nákupmi. Na rozdiel od starších vernostných programov, ktoré poskytovali kupóny alebo žetóny bez potreby identifikácie zákazníka, sú súčasné programy založené na spojení záznamov o spotrebiteľskom správaní s konkrétnym zákazníkom.

To znamená, že systematicky spracúvajú osobné údaje zákazníka nielen na vytváranie agregovaných štatistík o spotrebe a nákupe tovarov a služieb, ale aj na profilovanie zákazníkov.

Podľa nariadenia GDPR môžu byť osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, zmluvy, plnenia zákonnej povinnosti, životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Pri vernostných programoch môže ísť najmä o spracúvanie na základe súhlasu zákazníka alebo spracúvanie na základe zmluvy.

Vernostný program predstavuje právny vzťah medzi zákazníkom a obchodníkom, ktorý kombinuje ekonomické výhody pre zákazníka a získavanie informácií pre obchodníka.

Účasť zákazníka v takomto programe by sa preto mala zakladať na zmluvnom princípe danom všeobecnými obchodnými podmienkami vernostného programu, nie na súhlase týkajúcom sa spracúvania osobných údajov.

O bližších dôvodoch a spôsobe ako zabezpečiť legálne spracúvanie osobných údajov sa dozviete na našej konzultácii.

Neváhajte nás kontaktovať na info@artelegal.sk

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *