Kategória Useful

Darčekové karty a zákonné povinnosti

Darčekové karty patria medzi špeciálny druh platobného nástroja, ktorý je možné použiť v obmedzenej sieti obchodov. Môže ísť o sieť toho istého predajcu, ale aj o sieť viacerých rôznych predajcov, ktorí pôsobia napríklad v obchodných centrách. Nakoľko darčekové karty sústreďujú finančné hodnotu, tak aj tieto navonok jednoduché platobné nástroje sú regulované mnohými zákonnými požiadavkami.

Mobilné aplikácie a právne povinnosti

Mobilné aplikácie vyžadujú tiež splnenie viacerých právnych povinností. Patria medzi ne napríklad Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre mobilnú aplikáciu. Avšak pamätajte! VOP si nemožno zamieňať s „pravidlami používania“ aplikácie, ktoré slúžia skôr ako manuál k jej používaniu.