Kategória Právne služby

Sankcie EÚ a právne poradenstvo

Poskytujeme právne poradenstvo pre podniky, ktoré exportujú tovary do Ruska. Naša špecializácia spočíva v poskytovaní kvalifikovaného právneho poradenstva, vypracovávaní analýz a stanovísk, ktoré vám pomôžu zhodnotiť, či vaše výrobky alebo tovary spĺňajú požiadavky Európskej únie pre povolenie vývozu.

Darčekové karty a zákonné povinnosti

Darčekové karty patria medzi špeciálny druh platobného nástroja, ktorý je možné použiť v obmedzenej sieti obchodov. Môže ísť o sieť toho istého predajcu, ale aj o sieť viacerých rôznych predajcov, ktorí pôsobia napríklad v obchodných centrách. Nakoľko darčekové karty sústreďujú finančné hodnotu, tak aj tieto navonok jednoduché platobné nástroje sú regulované mnohými zákonnými požiadavkami.

Mobilné aplikácie a právne povinnosti

Mobilné aplikácie vyžadujú tiež splnenie viacerých právnych povinností. Patria medzi ne napríklad Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre mobilnú aplikáciu. Avšak pamätajte! VOP si nemožno zamieňať s „pravidlami používania“ aplikácie, ktoré slúžia skôr ako manuál k jej používaniu.