+421 951 826 024
·
info@artelegal.sk
·
09:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čomu sa venujeme?

Poskytujeme právne služby v oblastiach občianského, obchodného, trestného, správneho práva a daní.

„Právo & dane“

Špecializujeme sa najmä na oblasť compliance, ochranu spotrebiteľa, GDPR, crypto reguláciu, žaloby na náhradu škody, špecifické vymáhanie nemajetkovej ujmy, ochranu osobnosti, ako aj na bežné občianske, obchodné a trestné veci.

starostlivosť o klienta

Dôvera klientov a absolútna spoľahlivosť advokáta je našou prioritou. Ponúkneme Vám individuálny prístup, precíznosť a plnú podporu pri riešení výziev, ktoré sprevádzajú Váš život. Okrem profesionálneho prístupu, Vám vieme poradiť aj pri výbere najlepších riešení, ktoré z našej praxe poznáme.

„Sledujte svoje ciele. Problémy nechajte na nás.“

Nie sme len bežná advokátska kancelária, ale predovšetkým partner vo Vašom osobnom a profesionálnom živote.

právna konzultácia

O bezplatnú právnu konzultáciu Vašej situácie môžete požiadať priamo tu:

+421 951 826 024

V sekcii „články“ Vám ponúkame množstvo užitočných informácií z oblasti práva a jeho realizácie v praktickom živote.

Zameriavame sa pri tom najmä na špecifické informácie, ktoré Vám môžu priniesť unikátne poznanie a lepšiu orientáciu nad rámec „bežných právnych horizontov“.

náš team

prístup a hodnoty

"Kvalitný advokát by mal vedieť selektovať informácie a správne pomenovať to, čo chce povedať a pre klienta presadiť."
Váš súper, ani súd Vám neposkytne čas ani priestor na zaváhanie. Zvoľte teraz kvalitu, ktorá zodpovedá hodnote Vášho cieľa.

JUDr. Filip Petrinec, PhD. advokát

popredné oblasti, ktorým sa venujeme
súlad s právnymi reguláciami

compliance

mobilné aplikácie

Vyvíjate aplikáciu? Poznáte pojmy ako „VOP“, „Zásady ochrany osobných údajov“, „SLA“ alebo „Licencia“. Venujte zvýšenú pozornosť právnym dokumentom súvisiacim s používaním aplikácie. Predídete tak pokutám, ale aj zabezpečíte ochranu svojho know-how.

spotrebiteľské regulácie

Spotrebiteľom je každý bežný človek, ktorý od obchodníka kupuje tovary a služby. Vysoké pokuty a fakt, že dohľad nad spotrebiteľskými zákonmi vykonáva 8 krajských inšpektorátov SOI, sú motiváciou k tomu aby bolo Vaše podnikanie v súlade so zákonom.

crypto regulácia

Crypto bolo zaradené medzi reguláciu platobných služieb. Stalo sa však aj pojmom v oblasti ochrany pred "praním špinavých peňazí" (ang. AML) a iných oblastí, ktoré by ste mali poznať.

regulácia platobných služieb

Nakladanie s financiami sprevádzajú povolenia, certifikácie a vrcholný záujem štátu na dohľade nad Vašim biznisom. Máte vysoké ambície? Sme pripravení previesť Vás náročnými právnymi povinnosťami.

GDPR regulácia

Regulácia ochrany osobných údajov bola zjednotená na úrovni celej EÚ. Dramatickým vývojom však prechádza výklad a aplikácia pravidiel v praxi. Poznať právne predpisy už nestačí. Poradíme Vám s uvedením pravidiel do praxe a ochranou pred pokutami.

Anti money laundering

Povinnosti týkajúce sa ochrany pred legalizáciou príijmu z trestnej činnosti sa môžu týkať aj Vás, hoci o tom nemusíte vedieť. Pomôžeme Vám vyhnúť sa pokutám a zásahu NAKA z dôvodu nesplnenia zákonných povinností.
zastupovanie v civilných a v trestných veciach

súdne veci

žaloby

Venujeme sa oblastiam akými sú náhrada škody, nemajetková ujma, poškodenie zdravia, spôsobenie úmrtia, ochrana osobnosti, vyporiadanie BSM a spoluvlastníctva, žaloby na štát, správne súdnictvo, bežné občianske a obchodné veci etc.

trestné stíhanie

Zastupujeme záujmy klientov a to už v postavení svedkov, podozrivých, ako aj obvinených a obžalovaných. Zastupujeme aj poškodených a ich nároky na zaistenie majetku obvineného a vymoženie škody.

náhrada škody

Preukázanie vinníka, kauzálny nexus a správne vyčíslenie škody sú len úvodom do rozsiahleho procesu vymáhania náhrady za vzniknutú škodu. Procesu vymáhania náhrady škody je preto potrebné venovať precíznu pozornosť.

ochrana osobnosti

Nepravdivé tvrdenia, poníženie, šikana na pracovisku alebo snaha o diskreditáciu, predstavujú najčastejšie zásahy do osobnostných práv. Okrem finančného zadosťučinenia Vám zákon priznáva aj mnoho ďalších odvetných zákrokov.

daňové právo

Správny prístup k plneniu Vašich daňových povinností, vytvorí predpoklady pre súlad so zákonom a šetrenie Vašich financií. V množstve kompikovaných finančných a daňových zákonov dokážeme nájsť správnu cestu.

rozvody a BSM

Styk s dieťaťom, striedavá starostlivosť, výživné alebo vyporiadanie spoločného majetku sú najčastejšou požiadavkou klientov, ktorá sprevádza zánik manželstva. Rozvážne konanie zabezpečené právnym zástupcom je základným predpokladom úspechu v týchto veciach.

 

 

Neváhajte nás kontaktovať

info@artelegal.sk
·    7/week | 09:00-18:00

+421 951 826 024

    stlačením tlačidla „Odoslať“ vyjadrujete, že ste sa oboznámili s Podmienkami spracovania osobných údajov