+421 951 826 024
·
info@artelegal.sk
·
09:00-18:00

o nás

naše zameranie

Špecializujeme sa na oblasť compliance.

Ide o právne regulácie stanovené zákonom alebo priamo právom EÚ.

Patria sem napríklad platobné služby, ochrana spotrebiteľa a elektronický obchod, IT právo, GDPR, krypto regulácia, ochrana pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML), daňové regulácie a oblasť finančného práva.

V rámci litigačnej agendy pomáhame klientom so súdnymi spormi ako aj špecifickými oblasťami akými sú napríklad ochrana osobnosti, vymáhanie náhrady nemajetkovej ujmy alebo trestné veci.