Kategória News

Sankcie EÚ a právne poradenstvo

Poskytujeme právne poradenstvo pre podniky, ktoré exportujú tovary do Ruska. Naša špecializácia spočíva v poskytovaní kvalifikovaného právneho poradenstva, vypracovávaní analýz a stanovísk, ktoré vám pomôžu zhodnotiť, či vaše výrobky alebo tovary spĺňajú požiadavky Európskej únie pre povolenie vývozu.