+421 951 826 024
·
info@artelegal.sk
·
09:00-18:00

Category

články
Predaj bytu alebo inej nehnuteľnosti sa môže javiť jednoducho, avšak nesie so sebou aj riziká, o ktorých ste možno nepočuli.
Read More
Vernostné programy patria k frekventovaným marketingovým činnostiam mnohých obchodníkov. Ich cieľom je predovšetkým rozšírenie marketingových kampaní a aktivít obchodníkov, zvýhodnenie zákazníkov pri opakovaných nákupoch alebo zníženie kúpnej ceny v podobe zliav, poukážok alebo duálnych znížených cien poskytovaných v prospech členov vernostného programu.
Read More
Úrazy v hoteloch a ich športových či rekreačných zariadenia sú frekventovaným problémom, ktorý musí každý manažér hotela riešiť. Nejde len o zaznamenanie tohto úrazu v záujme toho, aby sa im v budúcnosti predchádzalo zo strany hotela. Potreba zaznamenať úraz a jeho priebeh je predovšetkým prvoradým záujmom hotela a ochrany jeho práv pri možnej žalobe zo...
Read More
Ochrana spotrebiteľa predstavuje oblasť súkromnoprávnych vzťahov medzi obchodníkom a jeho zákazníkom, vystupujúcim v pozícii bežného človeka nakupujúceho tovary a služby. Hoci vzťah so zákazníkom je založený na súkromnom princípe, platí aj to, že do tohto vzťahu zasahuje aj zákonná regulácia. Právo teda ustanovuje nielen pravidlá pre zmluvný vzťah, ale aj spôsob akým má obchodník k...
Read More
Moderná doba nás obklopuje technickými riešeniami a snahou o zjednodušenie prístupov k službám. Viaceré z nich nadobudli podobu tzv. mobilných aplikácií, teda softvérových riešení, dostupných z akéhokoľvek miesta, prostredníctvom Vášho mobilného telefónu.
Read More